Home ข้อคิดสอนใจ 14 วิธีพัฒนาตัวเอง “ให้เป็นคนเก่ง” อยู่เหนือคนฉลาด

14 วิธีพัฒนาตัวเอง “ให้เป็นคนเก่ง” อยู่เหนือคนฉลาด

6 second read
0
0
114

อยากเป็นคนเก่ง คนฉลาด ประสบความสำเร็จในหลายๆ ด้าน มากกว่าคนอื่น จำเป็นต้องศึกษาพัฒนาตัวเองมากกว่าคนอื่นหลาย เท่า และมีคุณสมบัติที่ต่างไปจากคนทั่วไป

ยิ่งโตในครอบครัวที่มีฐานะดี หากมีคุณสมบัติที่ดีด้วยแล้ว ก็จะยิ่งไปได้ไกล พัฒนาตัวเองได้ เร็วกว่า แต่ไม่เสมอไปมี ผู้ประสบความสำเร็จในชีวินที่มาจากครอบครัวฐานะยากจน ก็มีตัวอย่างให้เป็นจำนวนไม่น้อย

1.หมั่นสำรวจว่า ตัวเองขาดอะไร ไม่รู้อะไร ต้องเรียนรู้อะไร

การหมั่นสำรวจตัวเองว่าขาดความรู้ในเรื่องอะไร และต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้าง เป็นเรื่องสำคัญ เพราะคนที่หยุดอยู่กับที่ คิดว่ต ัวเองดีแล้ว เก่งแล้ว จึงยากจะเป็นคนเก่ง คนฉลาด

เพราะความรู้ที่มีนั้น ไม่สามารถใช้ได้ตลอดไป อาจจะใช้ได้เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง เท่านั้น ประสบความสำเร็จในระยะเวลาสั้นๆ อาจจะมีอะไรใหม่ๆ เข้ามา ที่ต่างไปจากเดิม

การหยุดเรียนรู้จะทำให้ตามโลกไม่ทัน กลาย เป็นผลเสียต่อตัวเองหรือการงาน ไม่ต้องแปลกใจที่คนเคยรวยหลายคน กลับมาจนมากต้องเก็บขยะขายประทังชีวิต

2.ใส่ใจเฉพาะสิ่งที่สำคัญ ให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีความสำคัญ

เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ทรัพย์สมบัติ สิ่งนอกกาย ที่จะดึงความสนใจ ทำให้เสียเวลา ยิ่งมีมากก็ยิ่งทำให้เสียเวลา คนเก่งหลายคนจึงมี ชีวิตที่เรียบง่าย เพื่อลดปัญหาที่สิ่งของรอบกาย

ทำให้เสียสมาธิ เสียเวลาทำงาน เสียโอกาสดีๆ ที่เข้ามา เพราะต้องไปจัดการกับสิ่งของ รอบตัว ที่มีปัญหา โดยเฉพาะหากเป็นสิ่งที่มีชีวิตด้วยแล้ว จะยิ่งสร้างปัญหาอย่างมาก

3.ควบคุมตัวเองได้ดี ทำงานร่วมกับคนอื่นได้

มีวินัย ควบคุมตัวเองได้ดี เป็นคนสมบัติสำคัญของคนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จ เพราะการทำอะไรก็ตาม โดยเฉพาะงานขนาด ใหญ่จะต้องใช้เวลานาน

หากควบคุมตัวเองได้ไม่ดี ก็ยากจะทำสำเร็จ การทำงานใหญ่ก็ต้องร่วมงานกับคนหมู่มาก สติจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เช่นกัน รู้ว่าจะต้องวางตัวเองและปฏิบัติตัวกับคนอื่นอย่างไร

4.รู้ความคิด เดาความคิดผู้อื่นได้

เพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ รู้ถึงความต้องการของคนอื่น หากฝึกบ่อยๆ หมั่นสังเกตุ เก็บสติถิ และผ่านการลงมือปฏิบัติ ก็จะสามารถ รู้ถึงความต้องการของคนอื่นได้ โดยเฉพาะคนหมู่มาก ซึ่งก็จะสามารถผลิตสินค้าหรือบริการให้สนองความต้องการได้

5.กล้าเลี่ยง กล้าลุย กล้าตัดสินใจ

การฝึกนิสัยให้กล้าลุย กล้าเสี่ยง เมื่อได้ศึกษาวิเคราะห์อย่างดีแล้ว ไม่กลัวความผิดพลาด เพราะความผิดพลาดนั้นจะเป็น ประสบการณ์ที่ดี

ก่อนจะทำอะไรได้โดยไม่ผิดพลาด มักจะผ่านประสบการณ์แบบนี้มาก่อน เมื่อมีประสบการณ์ก็จะช่วยลดความผิดพลาด เมื่อต้องตัดสินใจทำอะไรก็ตาม

6.เรียนรู้ทั้งจากความสำเร็จและความล้มเหลว

การเรียนรู้เพื่อให้ประสบความสำเร็จจะต้องเรียนรู้ทั้งสองด้าน ทั้งจากคนที่ประสบความสำเร็จและคนที่ประสบความล้มเหลว ประสบการณ์จากคนคนสองประเภทนี้

มีประโยชน์อย่างมาก ไม่สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง คนเก่งระดับโลกหลายคนยังให้ความ สำคัญกับการเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือล้มเหลว

7.รู้ปัญหาของตัวเอง รู้ตัวว่าทำผิดเพราะอะไร

การรู้จักตัวเอง ปัญหาตัวเอง ทำผิดหรือถูก ผิดเพราะอะไร รู้จักยอมรับความจริงและลงมือแก้ไขเป็นคุณสมบัติสำคัญของคนที่มี โอกาสประสบความสำเร็จ เพราะการเอาแต่โทษคนอื่น โทษสังคม โทษปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ นั้นไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น มีแต่ทำให้ แ ย่ ลง

8.ความรู้และประสบการณ์นั้นสำคัญที่สุด

คนฉลาดจะหมั่นศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากที่สุด ไม่มีการหยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพราะมองว่าความรู้สำคัญที่สุด เป็นตัวแปรสำคัญที่ จะช่วยให้ชีวิตประสบความสำเร็จในการทำสิ่งใดก็ตาม

ในขณะที่บางคนมองว่า การมีเงินนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จ อยากได้แบบใด ก็สามารถจ้างหรือใช้บริการได้ทุกเรื่อง แต่หากไม่มีความรู้ ก็จะใช้เงินแบบละลายแม่น้ำ ไม่เกิดประโยชน์ผลตอบแทนกลับมา

9.ไม่กลัวความลำบาก พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่

คนฉลาดจะไม่กลัวความลำบาก และพร้อมจะเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ทำให้มี ความรู้เพิ่มมากขึ้น มีประสบการณ์ หลายคนจึงผ่านเรื่องล้มเหลวในด้านต่างๆ มามากมาย ก่อนจะประสบความสำเร็จ แต่คนธรรมดา ทั่วไปนั้น จะหลีกเลี่ยงความลำบาก กลัว ไม่อยากเผชิญ

10.ความสุขสบายคือกับดักทำให้ชีวิตไม่พัฒนา

คนฉลาดจะมองว่า ความสุขสบาย นั้นเป็นกับดักอย่างหนึ่ง หากไปยึดติด ไปติดกับความสุขสบายแล้ว ก็จะไม่อยากจะทำอะไร และ คนที่มองว่า ตัวเองสบายแล้ว

ทรัพย์สินเงินทอง ครอบครัว ที่ดีอยู่แล้ว หลายคนก็จะพอใจอยู่แค่นั้น แหละหยุดการพัฒนาตนเอง จะทำ อะไร ก็จะไม่จริงๆ จังๆ อย่างมนุษย์เงินเดือนบางคนก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี อาจจะมีความคิดว่าอยากจะทำ อยากจะพัฒนาตนเอง แต่ก็ จะติดอยู่แค่นั้น ไปไม่ถึงไหน

11.สามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ ดีหรือไม่ดี

เมื่อสั่งสมประสบการณ์มากๆ ก็จะสามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นล่างหน้า หากเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดเหตุ ร้ า ย ก็จะสามารถแก้ไขได้ ทันท่วงที หากเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อน ก็อาจจะเปลี่ยนให้กลายเป็นรายได้ หรือประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆ

12.มีความอึด ถึก ทน มุ่งมั่น เมื่อต้องทำงานใหญ่

เมื่อตัดสินใจได้ว่าจะทำอะไร มีจุดหมายที่ชัดเจนแล้ว ก็จะลุยเต็มที่ มีความอึด ถึก ทนในการทำงาน ไม่เสร็จ ไม่เลิกรา สู้ไม่ถอย คน รวย คนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าเรื่องใด ก็ตาม จะมีคุณสมบัติสำคัญนี้ เพราะการจะทำอะไรให้สำเร็จ จำเป็นต้องลงมือทำด้วยตน เอง

13.มีระเบียบวินัยสูง

หากไม่มีระเบียบวินัย ควบคุมตัวเอง ไม่ได้ ก็ยากจะประสบความสำเร็จ แม้จะคิดดี พูดดี หลักการดี แต่การปฏฺิบัติไม่สามารภทำได้ ดังที่ได้วางแผนไว้ ก็ไม่มีประโยชน์อะไร ชีวิตก็ไม่พัฒนา ระเบียบวินัยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คนเก่ง คนฉลาดให้ความสำคัญ

14.การใช้เวลาสั้นๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การฝึกและเรียนรู้ที่จะใช้เวลาสั้นๆ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด จะทำให้มีเวลาเหลือมากกว่าคนอื่น มีโอกาสทำอะไรได้มากกว่าคนอื่น คนฉลาดมักจะวางแผนก่อนจะลงมือทำ การนอนนิ่งๆ

ก่อนจะขยับตัวลุกจากที่นอนในตอนเช้า บางคนอาจจะกำลังวางแผนงาน กำหนด ขั้นตอนการทำงาน ทบทวนงานที่จะต้องทำ อะไรก่อนหลัง จากนั้นก็จะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงเร็วกว่าคนอื่น

เมื่อฝึกวางแผนงานก่อน ลงมือทำบ่อยๆ จนมีความชำนาญแล้ว ก็จะลดเวลาในการทำงาน ต่างจากคนที่ไม่เคยวางแผน ก็จะเกิดความผิดพลาดทำให้เสียเวลา งานก็ไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด หรือเสียเวลาไปกับงานนั้นมาเกินไป

คุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้ ใครมีมาก จะโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตก็จะสูงมากกว่าคนทั่วไป ซึ่งเรามักจะเห็นคนที่ประสบความ สำเร็จ คนรวย ส่วนใหญ่นั้นใช้ชีวิตเรียบง่ายมาก เช่น มาร์ค เจ้าของ เ ฟ ส บุ๊ ค แต่งตัวเรียบง่ายมาก วอร์เรนท์ บัฟเฟด หรือแม้แต่ บิล เกต

ที่มา : s i a m e b o o k

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…