Home ข้อคิดสอนใจ 12 วิธีสร้างฐานะด้านเงินให้เข้มแข็ง เพื่ออนาคตของคุณ เพื่อลูก

12 วิธีสร้างฐานะด้านเงินให้เข้มแข็ง เพื่ออนาคตของคุณ เพื่อลูก

6 second read
0
0
51

1. รู้จักจัดสรร รายได้ รายได้เมื่อรับมาแล้ว จัดสรรใช้จ่าย เหลือเก็บออมและลงทุน 10% – 30%

2. จดบันทึกรายรับ รายจ่าย การบันทึกจะทำให้เรารู้ว่า เราใช้จ่ายอะไรไปบ้ า ง

และรายการใดที่สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ เพื่อจะได้มีเงินเหลือแล้วนำไปออมเพิ่มได้

3. มีบัญชีสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น บัญชีนี้ถือว่า สำคัญเผื่อไว้ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น ควรเตรียม 3 – 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน

4. เก็บออมสม่ำเสมอ วินัยในการออมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อมีรายได้เข้ามา

ควรเก็บออมก่อน ที่เหลือค่อยนำไปใช้จ่าย ออมเป็นประจำสม่ำเสมอทุกเดือน

5. มีเป้าหมายทางการเงิน การตั้งเป้าหมายทางการเงิน จะทำให้เรารู้ว่าต้องเก็บเงินเท่าไหร่

ถึงจะสามารถมีเงินได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะย าว ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทุนการศึกษา วางแผนเกษียณ

6. ไม่สร้างหนี้ ที่ไม่จำเป็น หนี้สิน มีเท่าที่จำเป็น เหมาะสม พิจารณา

ถึงความสามารถในการชำระ และการปลดหนี้ทุกอย่ างก่อนเกษียณ

7. หมั่นดูแลสุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย การดูแลสุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย หมั่นออกกำลังกาย

พักผ่ อ น ให้เพียงพอ ใส่ใจเรื่อง อ า ห า ร การกินที่มีประโยชน์ เพื่อ สุ ข ภ าพ ที่ดี เพราะหากมีปัญหาด้าน สุ ข ภ า พ

ก็จะมีผลกระทบต่อการทำงาน ค่าใช้จ่าย ค่ารั กษา พ ย า บ า ล การดูแล สุ ข ภา พ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง

8. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเงิน การที่เรามีความรู้ทางการเงิน จะช่วยให้เรามีระบบการจัดการเงินที่ดี มีการวางแผนการเงินที่ดี

รวมถึงการติดตาม ข่ า ว ส า ร เกี่ยวกับ การเงิน ธุรกิจ เศรษฐกิจ

เพื่อให้เรารู้ทันสถานการณ์ทางการเงิน ซึ่งอาจมีผลกระทบกับเรา และเราก็จะสามารถเตรียมการณ์ได้ทันท่วงที

9. รู้จักการป้องกันความเ สี่ ย ง อย่ าใช้ชีวิตบนความประมาท เรื่องการป้องกันความ เ สี่ ย ง ก็ควรคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็น

ด้านป ร ะ กันชีวิต ป ระ กัน สุ ข ภา พ ป ร ะ กันภัย เพราะหากเกิด เหตุการณ์ไม่คาดคิด ก็จะสามารถลดความเสียหายลงได้

10. รู้จักการลงทุน เพิ่มความมั่งคั่ง ในยุคปัจจุบัน หากไม่รู้จักการลงทุน เพื่อนำเงินที่มีไปต่อยอดแล้ว

ถือว่าเสียโอกาสด้านผลตอบแทนมากเลยทีเดียว เพราะการฝากเงินธนาคาร

ไม่ได้ให้ผลตอบแทนมากเท่าในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งผลตอบแทนเงินฝาก ณ ปัจจุบัน ยังไม่สามารถชนะอัตราเงินเฟ้อได้เลย

11. มีช่องทางรายได้มากกว่า 1 ทาง เมื่อรายจ่ายยังมีหลายทาง การมีรายได้ทางเดียว

ถือว่ามีความ เ สี่ ย ง อีกอย่ างหนึ่งเลยทีเดียว เพราะหากรายได้หลักนั้นเกิดมีปัญหาต้องสะดุด

หยุดลง โดยที่ไม่มีรายได้อีกทางรองรับ การหาช่องทางรายได้เพิ่ม ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน

12 . การวางแผนภาษี เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนให้ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อประหยัดเงินที่จ่ายภาษี

สามารถนำเงินที่ประหยัดภาษีมาเป็นเงินออมเพิ่มได้

ที่มา : f i n n o m e n a

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

7 นิสัยแย่ๆ ในที่ทำงาน หลายคนทำ..แต่ไม่รู้ตัว

1. สร้างภาพ พอหัวหน้าอยู่ ก็ทำเป็นขยันขันแข็ง ทำงานหนัก รีบพรีเซนต์ตัวเองว่าทำอะไรไปบ้าง ต…