Home ข้อคิดสอนใจ วิธีเลือกคนทำงาน อยากให้หัวหน้าได้เข้าใจ

วิธีเลือกคนทำงาน อยากให้หัวหน้าได้เข้าใจ

7 second read
0
0
99

การจะนำพาองค์กรไปสู่วคมาสำเร็จได้ มีปัจจัยหลายอย่าง ไม่ใช่แค่มีคนทำงาน

แต่ผู้นำต้องเข้าใจและใช้คนให้เป็นเพื่อให้ได้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยใช้หลักการตามนี้“หลักการ เสือ ควาย และ สุนัข” เป็นการเลือกใช้งานคนตามศักยภาพ

ความสามารถและนิสัยโดยธรรมชาติของพวกเขา ที่เปรียบกับสัตว์ทั้ง 3 ชนิด เหล่านี้

หากคุณจะจ้าง ” เ สื อ “ คุณต้องปล่อยให้เขาได้ “ล่ า เ ห ยื่ อ” ได้ด้วยตัวเอง

โดยที่คุณไม่ต้องไปบังคับให้เขาทำ เพราะเขารู้ว่าเขาต้องทำอย่างไร เขามีแนวทางของเขา

หากคุณจะจ้าง “ค ว า ย” คุณต้องเลี้ยงเขาให้อิ่ม ให้หญ้าเพียงพอ

นอนหลับเพียงพอ เพื่อที่เขาจะได้มีแรงทำงานให้

พวกเขามักมีความอดทนสูง แต่ก็ต้องรู้จักเทคนิคในการชักจูง ในการใช้งาน

หากคุณจะจ้าง “สุ นั ข” คุณต้องให้ความสนิทสนมกับเขา

และให้อ า ห า รเขา จากนั้นใช้เขาเฝ้าบ้ าน พวกเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์

และภักดีกับเจ้านาย ที่สำคัญชอบ ” เ ลี ย ป า ก น า ย “

คนที่ไม่เข้าใจหลักการแบบนี้ มักจะใช้งานคนผิดประเภท ใช้เสือเยี่ยงควาย

ใช้ควายเยี่ยงหมา ใช้หมาเยี่ยงเสือ เสือจะไม่ชอบประจบและไม่ไถนา

ควายจะไม่ล่าเหยื่อ และไม่เฝ้าบ้ าน หมาจะไม่ล่าเหยื่อ ไม่ไถนา แต่ชอบประจบเจ้านาย

หากเปรียบเทียบลักษณะนิสัยของสัตว์ทั้ง 3 ชนิด ก็จะตรงกับนิสัยของคนภายในองค์กร

หรือตามบริษัท และหากคุณใช้คนเหล่านั้นตรงตามลักษณะนิสัยของเขา

ก็จะทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ ได้รับประโยชน์สูงสุด

แต่หากใช้งานไม่ตรงกับลักษณะของเขา

พวกเขาก็จะแสดงศักยภาพที่แท้จริงของเขาออกมาได้ไม่เต็มที่

คนเป็น เ สื อ …ส่วนมากจะเติบโต และมักจะเป็นเจ้าของธุรกิจ

เจ้าของกิจการของตัวเอง เพราะพวกเขามีความมั่นใจในตัวเองสูง

คนเป็น ค ว า ย …ส่วนมากมักจะไม่เติบโต เพราะไม่ค่อยใช้ความคิดทำงาน

แต่ใช้แรงทำงานมากกว่า จึงทำให้ไม่คิดนอกกรอบ มักถูกหลอกใช้ได้ง่าย

คนเป็น สุ นั ข …ส่วนมากมักจะเติบโตในองค์กร

แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างอาณาจักรของตัวเองได้

ยังต้องคอยพึ่งพาคนอื่นอยู่ พึ่งทั้งเสือ และควาย เพื่อเติบโต

หากเป็นเสือที่ฉลาด จะมองการณ์ไกล จะเอา ค ว า ย ไปด้วย

ถ้าเป็นเสือที่บ้ าอำนาจ จะเอา ห ม า ไปด้วย

ยิ่งถ้าเราเป็นเจ้านาย หรือเจ้าของกิจการที่มีอำนาจในการเลือกคน

เราต้องใช้อำนาจให้มีประโยชน์ เลือกใช้งานคนให้ถูก ใช้ให้เป็น

สิ่งสำคัญในการที่จะเลือกคน คือการรู้ถึงนิสัยธรรมชาติของเขา

ว่าเป็นคนอย่างไร ทำงานเป็นอย่างไร และมอบหมายตำแหน่งหน้าที่

และงานให้เขาทำอย่างเหมาะสม แล้วองค์กรจะไปสู่ความสำเร็จได้

ที่มา : b i t c o r e t e c h

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…