Home ข้อคิดสอนใจ นิสัย 9 ข้อของผู้หญิงคิดบวก มีแล้วเป็นที่น่ารักของทุกคน

นิสัย 9 ข้อของผู้หญิงคิดบวก มีแล้วเป็นที่น่ารักของทุกคน

9 second read
0
0
35

1. ผู้หญิงคิดบวก จะใช้ภาษาสื่อสาร เชิงบวก เขาจะพย าย ามเน้นไปที่สิ่งที่กำลังมุ่งมั่นและสามารถทำให้ เกิดประโยชน์ มากกว่าเขา จะไม่มองสิ่ง ที่ดูแล้วจะทำ ให้เกิดปัญหาตามมา

2. ผู้หญิงคิดบวก ซื่อสัตย์กับตัวเอง และกับคนอื่น คนที่คิดบวกจะรู้ตัวเอง เสมอว่าตัวเองเป็นใคร พร้อมจะแสดง ตัวตน อย่ างตรงๆ กับคนอื่นรวมไป ถึงจะไม่แสดงอารมณ์ความเชื่อทัศนคติต่าง ๆ ที่ขัดต่อความรู้สึก ตัวเองด้วยสิ

3.ผู้หญิงคิดบวก ยอมรับความไม่แน่นอน ได้เสมอเธอพร้อมจะใช้ชีวิตไปตามความเป็นไป ความเปลี่ยนแปลง ของสังคม ผ่านการคิดการตัดสินใจ บนพื้นฐานของข้อมูลให้ดีที่สุด ไม่วิตกกังวลกับ สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น

4.ผู้หญิงคิดบวกไม่ดูถูกตัวเอง การคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยแหละมันจะก่อให้เกิดทัศนคติด้านลบกับตัวเอง ทำให้เกิดความไม่มั่นใจขึ้นมาไม่เชื่อมั่นในตัวเอง

เ ราลองเปลี่ยนจากการดูถูกตัวเองเป็นหันมาให้กำลังใจตัวเองดีกว่านะ

5.ผู้หญิงคิดบวกจะอยู่กับปัจจุบัน คนที่คิดบวกเขาจะปล่อยให้อดีตผ่านไปไม่ได้ใส่ใจอะไรมากทิ้งข้อผิดพลาดและความสำเร็จ ครั้งก่อนเพื่อจะมอง

และสร้างสรรค์ปัจจุบันให้ดีกว่าเดิม“ทำวันนี้ให้ดีที่สุด”นี่เป็นสิ่งที่เขาคิด

6.ผู้หญิงคิดบวกเป็นคนมองโลกในแง่ดี คนที่มีความสุขจะเป็นคนคิดบวกคิดแต่สิ่งดีๆมีความหวังกับอนาคตเชื่อในสิ่งที่ตัวเองลงมือทำซึ่งส่งผลก็ออกมาดีที่สุด

7.มีกำลังขับเคลื่อนกระตือรือร้น คนที่เขาคิดบวกคิดแต่สิ่งดีๆ เขาพร้อมที่จะเผชิญความท้าทายเผชิญปัญหาหาวิธีแก้ไขมันได้อย่ างกระตือรือร้น

8.ผู้หญิงคิดบวกเธอปล่อยวางเป็น ไม่มีอะไรที่เราสามารถครอบครองได้ตลอดเมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดมากเกินไปโดยเฉพาะความทุกข์ มันจะทำให้เราเป็นคนมองโลก

ในแง่ร้ า ยเราจงเปลี่ยนความคิดใหม่ดีกว่าวางทุกเรื่องที่มันปวดหัวแล้วมองหาสิ่งที่จะทำให้ตัวเอง

9.ผู้หญิงคิดบวกเป็นคนยิ้มง่าย รอยยิ้มของคนที่คิดบวกเนี่ยแหละมันจะถูกส่งให้กับคนรอบข้าง แม้กระทั่งยิ้มผ่านสายตาห รือบุคลิกท่าทางที่ดี มันก็สามาร ถส่งยิ้มให้กับใครๆ

ที่มา : g o o d l i f e u p d a t e

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…