Home ข้อคิดสอนใจ คนรวยความสุข เขาจะมีนิสัยเหล่านี้

คนรวยความสุข เขาจะมีนิสัยเหล่านี้

9 second read
0
0
55

คนทำงานส่วนใหญ่ลืมคิดไปว่า ร่ า ง ก า ย คนเราก็เหมือนเครื่องจักร ถ้าใช้งานมากๆ โดยไม่บำรุง

รั ก ษ า ก็อาจชำรุดทรุดโทรมได้ หลายคนทำงานหนักมาตลอดชีวิตเพื่อเก็บเงินสำหรับย าม

เกษียณครั้นเมื่อถึงวัยนั้น แทนที่จะได้ใช้เงินอย่ างมีความสุข กลับต้องใช้เงินเหล่านั้นไปกับการรั ก ษ า พย าบาลซะนี่

ดังนั้นความรวยจึงไม่ใช่เครื่องวัดความสุขของคนเรา บางคนร่ำรวยเงินทองมากมาย แต่หาความ

สุขไม่ได้ก็มี หรือบางคนถึงแม้จะมีฐานะย ากจน แต่ก็มีความสุขในชีวิตได้

ถึงเงินจะไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่ างของชีวิตก็จริง แต่ก็ต้องยอมรับว่าเงินก็มีความสำคัญในการมีชีวิตอยู่ของคนเราเช่นกัน

แล้วควรทำอย่ างไรจึงจะทำให้เราดำรงชีวิตอยู่อย่ างมีความสุขตลอดเส้นทางการทำงาน

โดยไม่ต้องรอความสุขครั้งสุดท้ายตอนเกษียณล่ะ อ๊ะ! เรามีหลักง่ายๆ ที่น่าจะช่วยให้คุณมีความสุขได้ ถึงแม้ไม่ร่ำรวยก็ตาม

-อย่ าโลภ

หลายคนหาความสุขในชีวิตไม่ได้ เพราะ “ความโลภ” มีเท่านี้ อย ากได้เท่านั้น ไม่รู้จักพอ

จึงทำให้เกิดทุกข์ ขอเพียงเราตั้งใจทำมาหากิน รู้จักเก็บหอมรอมริบ เงินที่หามาได้มากหรือน้อย

ก็ตามต้องเก็บส่วนหนึ่ง จะเก็บ 1 ส่วน ใช้ 3 ส่วน หรือเท่าไหร่ก็ตาม ขอให้เก็บออมอย่ างสม่ำเสมอทุกเดือน

-อย่ าก่อหนี้

อย ากได้อะไรพย าย ามเก็บออมเงินเพื่อซื้อ ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ไม่ควรสร้างหนี้ ยกเว้นกรณีกู้ซื้อที่อยู่อาศัย

ในราคาที่เหมาะสมกับฐานะและความสามารถในการผ่ อ น ชำ ร ะ และเมื่อเป็นหนี้แล้วก็ต้องมีวินัยในการผ่ อ น ชำ ร ะ ด้วย

-อย่ าเอาอย่ างผู้อื่น

พอเห็นใครมีอะไรก็อย ากมีบ้าง ทั้งที่ไม่อยู่ในฐานะที่จะซื้อได้ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ แต่ก็พย าย ามขวนขวายซื้อตามเขา

ในที่สุดก็ต้องเป็นหนี้เป็นสิน ลดละเลิกนิสัย “รายได้ต่ำ รสนิยมสูง”

นี้ซะ เป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องไปตามอย่ างคนอื่น ใช้จ่ายตามฐานะก็มีความสุขได้

-อย่ าใช้จ่ายเกินตัว

เมื่อไหร่ที่เราใช้จ่ายเกินตัว เมื่อนั้นปัญหาย่อมเกิด ในช่วงที่ซื้อโน่นซื้อนี่ตามใจตัวเอง อาจทำให้ดูเหมือนเรามีความสุข

แต่สุขเพียงชั่วครู่เท่านั้น ที่เหลือทุกข์ตลอด เพราะต้องหาเงินมาชดใช้ภาระที่เราก่อขึ้นมา

เช่น หนี้บัตรเครดิต เป็นต้น พย าย ามใช้จ่ายตามฐานะให้อยู่ในงบที่เราสามารถใช้ได้ในแต่ละเดือน

-อย่ าอยู่อย่ างอย าก

อย ากได้โน่น อย ากได้นี่ อย ากได้ร้อยแปด เมื่อไม่มีเงินซื้อก็พย าย ามดิ้นรนหาหนทาง

ล้วนแล้วแต่เป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ทั้งสิ้น อย ากได้เงินเดือนมากๆ แต่อย ากทำงานน้อยๆ ก็คงเป็นไปไม่ได้

ต้องรู้จักประมาณตน ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ ในที่สุดเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็จะสำเร็จ คุณก็จะทำงานอย่ างมีความสุข

หากรู้จักประมาณตน ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต รู้จักเก็บออม ใช้จ่ายตามฐานะ

ไม่ก่อหนี้ แค่นี้คุณก็สามารถร่ำรวยได้แล้ว นั่นก็คือ “ร่ำรวยความสุข” นั่นเอง

ที่มา : p o s t t o d a y

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…