Home ข้อคิดสอนใจ การใช้เงินของคนจน..กับคนรวย วิธีใช้ต่างกันมาก (อ่านแล้วได้กำไร)

การใช้เงินของคนจน..กับคนรวย วิธีใช้ต่างกันมาก (อ่านแล้วได้กำไร)

5 second read
0
0
69

การที่คนหนึ่งคนจะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่เรื่อง ย า ก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ใครจะทำกันได้ง่ายๆเหมือนกัน ความมั่งคั่ง ความร่ำรวยในทรัพย์สินเงินทอง

เป็นสิ่งที่หลายๆคนนั้นเฝ้าฝันหามันมาตลอดแต่ทว่ากลับยังไม่เคยได้สัมผัสกับชีวิตแบบนั้นเลย เป็นเพราะเหตุใดกัน เพราะยังขยันไม่มากพอ หรือเพราะขาดความตั้งใจปัจจัยที่ทำให้คนคนหนึ่งรวยได้นั้นมีมากมาย

ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากตัวของเขาเอง เกิดจากการได้รับโอกาสดีดี โ ช ค หรือ ด ว ง ช ะ ต า ก็ตามแต่และมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากคนทั่วไปๆก็คือ นิสัย ความคิดและการใช้ชีวิต วันนี้เราจะมาพูดในเรื่องคนจะรวยและคนจะจนกับ นิสัยการใช้เงิน กันบ้ างดีกว่าครับ

1. คนจะรวยซื้ อความรู้ คนจะจนซื้ อความสบาย

ใช่แล้วครับ คนจะรวยมักแสวงหาความรู้ให้ตัวเองก่อนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการร่ำเรียนหาวิชาความรู้ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น ไปจนถึงวัยทำงานแล้วก็ยังหาโอกาสเข้าครอสอบรมต่างๆเช่น การล ง ทุ น, การเก็ ง กำ ไ ร, การฝึกภาษา,

การพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถ หรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะแตกต่างกับคนจะจน ที่มั่วแต่ใช้เงินเพื่อหาความสุขความสะดวกสบายมาปนเปรอตัวเอง ถึงแม้ว่าวันนี้คุณจะมีเงินเยอะเท่าไหร่ก็ตาม แต่มันก็มีวันหมดได้ถ้าคุณไม่รู้จักนำเงินเหล่านั้นไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์

2. คนจะรวยชอบเก็บออม คนจะจนมีแต่ใช้กับใช้แต่ไม่เก็บ

แค่วิธีคิดที่ต่างกันก็สามารถทำนายอนาคตของบุคคลเหล่านั้นได้แล้วครับ คนจะรวยถึงวันนี้จะยังไม่มีเงินและมีรายได้น้อยอยู่แต่พวกเขาก็ พ ย า ย า ม เก็บ จากสิบเป็นร้อย จากร้อยเป็นพัน จากพันเป็นหมื่นไปเรื่อยๆ

ด้วยนิสัยที่ชอบเก็บออมนี่แหละครับจะทำให้พวกเขาเป็นคนที่มีเหตุผลในการใช้เงินมากขึ้นคนจะจนมักไม่คิดถึงอนาคต ไม่เตรียมพร้อมรับมือกับความ เ สี่ ย ง ที่จะเกิดขึ้น ถึงแม้วันนี้จะมีเงินมาก แต่ถ้ามีแต่ใช้กับใช้พอนานวันเข้านอกจากจะไม่มีเงินเก็บแล้วอาจจะลำบากไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยก็ได้ครับ

3. คนจะรวยชอบประหยัด คนจะจนชอบฟุ่มเฟือย

อีกหนึ่งความแตกต่างครับ คนจะจนซื้ อเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอ ใช้เงินอย่างไม่มีสติ ทำให้บางครั้งนั้นเงินที่หามาได้ก็ชักหน้าไม่ถึงหลังส่วนคนจะรวยจะชอบประหยัดในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้งกหรือขี้เหนียวนะครับ แต่ก็ควรรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นสิ่งไหนไม่จำเป็น มีเหตุผลในการใช้เงิน มีความมัธยัสถ์ อดออมนั่นเองครับ

4. คนจะรวยชอบแ บ่ ง ปั น คนจะจนหวงแต่ผลประโยชน์และภาพลักษณ์ของตัวเอง

สำคัญมากๆเลยครับข้อนี้ คนจะรวยนั้นจะคิดอยู่เสมอว่า การมีน้ำใจหยิบยื่นความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆให้กับผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำ มันไม่ทำให้จนลงครับเพราะยิ่งให้ก็ยิ่งจะมีแต่ได้น้ำใจนั้นกลับคืนมา

ตรงข้ามกับคนจะจนที่มีแต่ความ อ ย า กได้ อ ย า ก มี อะไรที่เป็นผลประโยชน์ของตัวเองนั้นรีบคว้าไว้ เห็นแก่ตัวไม่ยอมช่วยเหลือหรือมีน้ำใจกับผู้อื่นบ้ าง จึงไม่แปลกที่ใน ย า ม เ ดื อ ด ร้ อ น มักจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวและล้มละลาย

5. คนจะรวยเลือกกินแต่ของที่มีประโยชน์ คนจะจนกินไม่เลือกขอแค่อร่อย

คนจะรวยถึงแม้จะชอบทำงานหนักแต่ก็ไม่เคยละเลยที่จะดูแล สุ ข ภ า พ ของตนเอง โดยการเลือกกินแต่สิ่งที่มีประโยชน์ให้ ส า ร อ า ห า ร ที่จำเป็นต่อ ร่ า ง ก า ยและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

จะได้ไม่ต้อง เ จ็ บ ป่ ว ย เพื่อที่จะได้มีกำลังกายสร้างสรรค์งานที่ดีต่อไป ส่วนคนจะจนนั้นกินไม่เลือกและชอบกินของแพงโดยไม่สนใจว่าจะมีประโยชน์หรือเปล่า อีกทั้งยังขี้เกียจออกกำลังกายไม่ดูแล สุ ข ภ า พ ตนเองจึงทำให้ เ จ็ บ ป่ ว ย ได้ง่าย

6. คนจะรวยใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวหาประสบการณ์ คนจะจนใช้เงินไปกับการเที่ยว เ ส พ อ บ า ย มุ ข

คนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมักจะออกเดินทางแสวงหาสิ่งใหม่ๆ เพลิดเพลินไปกับความงดงามของธรรมชาติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับตนเองเสมอแต่คนจะจนคิดได้แต่ว่าวันนี้จะไปนั่งดื่มที่ไหน ปล่อยใจปล่อยกายหลงระเริงเพลินเพลินไปกับสิ่งมอมเมาต่างๆทำให้เสียทรัพย์โดยไม่เกิดประโยชน์

7. คนจะรวยชอบใช้เงินซื้ อของสะสมที่เพิ่มมูลค่า คนจะจนชอบสะสมของที่เสื่อมมูลค่า

ถึงแม้ว่าคนจะรวย จะยังไม่รวยในตอนนี้แต่เขากลับมีพฤติกรรมที่ว่าชอบเก็บออมเงินให้ได้สักก้อนแล้วนำเงินนั้นไปล ง ทุ นต่อหรือไปหาซื้ ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆไว้เพื่อเก็งกำไรหรือเพิ่มมูลค่าให้กับเงินที่มีมากขึ้น

ต่างกับคนจะจนที่จะสะสมของใช้เห็นอะไรลดราคาก็ซื้ อมาไว้โดยเฉพาะของใช้ฟุ่มเฟือยและใช้เงินไปกับ อ บ า ย มุ ข และการ พ นั น ต่างๆตัวอย่างนิสัยทั้ง 7 ข้อนี้ อาจจะไม่ใช่กฎที่จะตัดสินได้ว่า

คุณทำแบบนั้นแล้วจะจนหรือจะรวยได้เสมอไปนะครับ อย่างที่บอกแล้วว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีพร้อมด้วยปัจจัยหลายอย่างสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้คนที่มีฝันทุกท่านนะครับขอให้ตั้งใจไม่นานสิ่งที่ท่าน พ ย า ย า ม ทำมาตลอดยังไงซะก็ต้องออกดอกออกผลให้ได้ชื่นชมกันครับ

ที่มา : m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

5 สิ่งที่ไม่ควรทำ ในยุคที่เงินทองหายาก (เรื่องนี้สำคัญมาก)

ในสภาวะแบบนี้ ทุกคนต่างก็พบเจอกับปัญหาเศรษฐกิจและการเงิน มีรายได้ลดลง หรืออาจถูกเลิกจ้าง ด…